Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Školení / PRÁVNÍ OCHRANA A PODNIKÁNÍ…

Školení

PRÁVNÍ OCHRANA A PODNIKÁNÍ V KAMNAŘINĚ

Detail školení

Termín konání: 12. červen 2019, 9:15

Místo konání: Mělník, Nad Oborou 3903, 412 01

Cena školení: 1 000 Kč

Vážení zákazníci (kamnáři).

Stále častěji se kamnáři ocitají s problémem před soudem. Mnohdy ne zcela svým zaviněním. Stačí jen vychytralejší typ zákazníka, který se obrátí na soud a problém je na světe. Přitom je kamnář bez viny. Jen je možné na něj vinu a tím i finanční odpovědnost za škodu svalit. 

Mnoho kamnářů nemá své smlouvy o dílo připravené férově tak, aby chránili nejen zákazníka, ale i kamnáře. Neznají správné náležitosti smlouvy. Přílohy a další protokoly nutné pro řádné předání stavby. Míníme tím dokumenty, které vás budou chránit po předání díla. Často jen absence těchto dokumentů vám u soudu zamezí dokázat vaši nevinu i když se zdá zřejmá.

I když Občanský zákoník umožňuje stavbu díla na základě ústní dohody (a mnozí kamnáři tento způsob využívají), tak při následných problémech se  jen těžko dokazuje, co bylo předmětem smlouvy o dílo a na jakých podmínkách se smluvní strany domluvily.

Z těchto důvodů vám nabízíme prostřednictvím soudního znalce v oboru ing. Antonína Šimáčka školení na toto téma. K dispozici budou vzory smluv a jiné další dokumenty.

 

Toto školení doporučujeme. Škody, které vznikají u soudů jsou často v řádech statisíců. Umějte škodám předejít...

 

Obsah školení:

  1. Na jednotlivých případech a soudních sporech bude probrána činnost kamnáře v jednotlivých fázích návrhu a realizace díla a doporučen postup a zpracovávána potřebná a průvodní dokumentace k realizaci díla ( zápisy, smlouvy, předávací protokoly,…).
  2. Používání certifikovaných materiálů, důsledky při nedodržení
  3. Bude představen postup a návrh spolupráce s firmou KRBY TURBO s.r.o, kdy se bude nabízet možnost zpracování projektu i tepelně technických výpočtů pro jednotlivé typy staveb (krb, kamna. sporák,…)

 

Poznámka: cena školení: 1000,- Kč pro všechny,

                                            900,-Kč pro spolupracující fy s ČKI

                                            900,- Kč při platbě předem na účet ČKI

 

Školení může být podle zájmu i v několika dnech po sobě. Obsah budeme spolu upřesňovat a doplňovat dle potřeby.

 

S pozdravem team firmy Krby TURBO s.r.o. a lektor školení soudní znalec v oboru kamnářství ing. Antonín Šimáček. 

 

Petr Tóth
(manager)
obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377

Související značky: