Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

PRVNÍ ROZTÁPĚNÍ V KRBU

Odborné články a aktuality

Odborný článek

04. leden 2018

Zmíněné znalosti a vědomosti jsme načerpali od výrobců, technologů a letité kamnářské praxe z Čech i zahraničí. Byli jsme svědky situace, kdy druhý den po stavbě kamnář roztápěl naplno viditelně vlhký krb. Při prvních roztápění v krbových obestavbách i kamnech je nutné znát a respektovat fyzikální procesy, které probíhají uvnitř stavebních materiálů a na stavbě samotné.

 

Od září prudce klesá průměrná teplota a na stavbách se netopí. Lepící hmoty pracují správně jedině nad teploty + 5°C. Nižší teplota má velký vliv na přilnavost, pevnost spoje a tuhnutí. Objekty ve kterých stavíte krby, jsou plné vlhkosti. Ta vzniká aplikací ohromného množství stavebních lepidel, malt, omítek, vyléváním podlah atd. Tyto skutečnosti ovlivňují i stavbu našich topidel. Tyto materiály jsou velmi nasákavé.

 

Naše lité výrobky po vyjmutí z formy sušíme 5 dní ve vyhřívaných regálech. Až po 5-ti dnech jej teprve paletizujeme. Cementy zrají celkem 28 dní. Hydratace tedy ještě není u konce. Tímto se tvarovky v uzavřeném obalu mohou orosit. Jedná se o část zbytkové vlhkosti. Tento proces je pro tvarovku důležitý, neboť výrobek  tím získává vyšší pevnost. Rychlým vysušením by tvarovka naopak ztrácela na pevnosti. Sušící prostory proto dosahují okolo 80% vzdušné vlhkosti. Rosení povrchu tvarovek může být v našem případě přirozený proces, který se v sezóně může objevit. Výroba  produkuje na 100% .  Doba mezi výrobou a zpracováním se tím výrazně zkracuje.

 

Při lepení tvarovek, nanášení nosné vrstvy pro perlinku a omítky stavební desky absorbují další vodu. Kamnářské malty, lepidla a omítky potřebují také přirozenější způsob vyschnutí a vyzrání. Lepené plochy tvarovek, nosná vrstva pro perlinku či omítka se z velké části odlupuje, nebo praská právě rychlým zátopem. Z obestavby topidla se dostávají vodní páry, které narušují spoje i jednotlivé vrstvy. Všechny kamnářské betonové výrobky, jako například litý šamot a jiné lehčené speciální kamnářské betony obsahují díky pórovitosti určitou dávku vlhkosti. Toto platí i pro klasické pálené kamnářské šamoty. Šamot je všeobecně velmi nasákavý.

 

Proto upozorňujte vaše zákazníky, aby při prvních zátopech a na začátku sezóny topily obezřetně.  Pro příklad  nevysušený  krb (topením), který na stavě  stojí již několik měsíců a působí vysušený vás klame.  Díky  zmíněné aplikaci  ostatních materiálů je vlhkost v objektu tak vysoká, že topidlu přirozeně vyschnout nedovolí. V rekreačních objektech, kde se netopí mimo sezónu vůbec, je nutné krb, či kamna opět pomalu vysušit. V právě vystavěném krbu, či kamnech není možné topit hned druhý den po dostavbě běžným způsobem. Topidlo se musí pozvolně vysušit na přijatelnou úroveň. Až pak je možná jeho běžná zátěž standardním topením. Nedovolte zákazníkovi bez vysušení krbu nechat obsluhovat krb jiné osoby. Často například dělníky na stavbě, kteří si přitopí kvůli zimě, či aby celý dům prosychal. Jedná se o hrubé zásahy, které často poškodí vaše dílo.. Chyba se pak často nesprávně hledá v použitých materiálech.

 

Zde je návod, který by jste měli správně dodržovat Vy, nebo vaši zákazníci u každé vaší stavby. Jen tak může výrobce ručit za své stavební materiály a vy za své topidlo. Víme, jaká je dnes doba a jaká je realita. Prosíme berte tyto skutečnosti na zřetel a pokuste se k návodu co nejvíce přiblížit. Zatápění se samozřejmě může lišit na základě typu stavebních materiálů a topidel.

S pozdravem.

Tóth Petr
(manager)
obchod@krbyturbo.cz
+420 731 411 377

Související značky: