Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

DIMENZOVÁNÍ - TOPENIŠTĚ / TAHY / KOMÍN / ÚČINNOST ≤ 78 % ?

Odborné články a aktuality

Odborný článek

30. leden 2018

Stále častěji se na nás obracejí kamnáři s dotazem, zda a co musí dodat kominíkovi (někdy to dodatečně požaduje objednatel  a uživatel topidla) , aby ten mohl vyhotovit revizní zprávu spalinové cesty a tím povolit užívání  a uvedení topidla do provozu.

 

Poznámka: Pokud budete mít zájem, můžeme Vám tento výpočetní program samozřejmě zdarma předat a uspořádat školení, kde Vás s tímto programem naučíme samostatně pracovat. 

 

V kamnářské praxi se jedná o dva případy , a to:

 když se připojí průmyslově vyráběný výrobek (např. sporák, krbová kamna,…) nebo je tento součástí větší a komplexnější stavby ( např. krbová vložka, kamnová vložka, průmyslově vyráběné výměníky, atd.). V tomto případě hotové výrobky podléhají určitému režimu certifikace a jejich výrobci a prodejci deklarují technické parametry těchto výrobků. Kamnář, jako zhotovitel díla doloží tyto podklady jako přílohu u předání díla uživateli.
Jiná je situace, pokud se jedná o individuálně stavěné topidlo , kdy musíme, jako zhotovitel díla, doložit nejpozději při jeho předání uživateli všechny potřebné podklady. Jedná se o technické parametry postaveného topidla, soupis použitých materiálů a garanci, že veškeré materiály jsou pro tuto stavbu vhodné a byly dodrženy všechny požadavky na jejich stavbu.

Pro stavbu krbu je to především technická norma ČSN 73 4230, pro sporáky ČSN 73 4232 a pro kamna ČSN 73 4231 a pro jejich výpočet také norma ČSN EN 15544. Kromě toho musí být dodrženy i další normy ( např. kominické) a ustanovení např. stavebního zákona, požárních předpisů, atd.

 

A tady nastává problém, protože většina kamnářů dosud stavěla topidla bez jakýchkoliv tepelně technických výpočtů ( o čemž svědčí množství soudních sporů a také malý zájem o odborná školení) a kominíci vše řešili zjednodušeným zatříděním topidel podle schémat výrobců.

Změna nastala s příchodem nového zákona č. 320/2015 Sb. O hasičském záchranném sboru, kdy se otázky revizí spalinových cest dostaly do tohoto zákona (část tři) a nastal tlak na kominíky a rozdávají se i pokuty až do výše 50 000,-Kč . Kominík musí každou spalinovou cestu spočítat a nemůže ji bez podkladů kamnáře udělat.

Aby kamnář dokázal spočítat a dodat kominíkovi potřebné podklady, musel by si toto nechat spočítat na programu od Svazu rakouských kamnářů nebo si sám sednout a podle ČSN EN 15544 jít vzoreček po vzorečku a počítat, avšak několikrát, protože napoprvé to jistě nevyjde.

A zde se nabízí řešení: kolektiv pracovníků VĚC TU VŠB Ostrava vytvořil jednoduchý program podle normy ČSN EN 15544, který celý proces navrhování kamen usnadňuje a zrychluje. Na jedné stránce jsou uvedeny všechny údaje a některé lze měnit (rozměry topeniště, délku a profily tahu a komína, počet kolen a typů pro přívod vzduchu, účinnou výšku tahu, atd) a vyhodnocení, zda jsou požadované podmínky splněny ( např. teplota spalin na ústí, účinnost topidla, která musí být min. 78%, atd.). Kamnář s tímto programem pracuje a průběžně vidí, zda a které podmínky platí. Pokud není podmínka splněna, tak v bublině , po najetí na ní, je text, který doporučuje postup k nápravě ( např. zvýšit teplotu, snížit tah, atd.).

všechny základní parametry si do programu doplní kamnář sám, jen výstupní teplotu za topeništěm nemá a není dosud nikde tabulka s obdobnými hodnotami. Zde je několik možností, tedy: buď se obdobný typ topeniště již někde použil a jsou hodnoty známy, nebo se vezme obdobná velikost topeniště z průmyslově vyráběných kamnových vložek. Doporučujeme kamnářům si založit databázi takových informací pro budoucí praxi. Věříme, že do budoucna se podaří vytvořit komplexní databázi pro kamnářskou praxi.

Zde je ukázka tohoto programu, který byl vytvořen v rámci grantu a je tedy volně přístupný k užívání.

Pokud máte zájem o více informací o tomto programu, nebo si jej přejete zaslat, kontaktujte nás. 

 

Děkuji za Vaši pozornost. 

Krby TURBO s.r.o.
Tóth Petr 
(manager)
 

Ukázka programu. Ukázka programu.