Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

NOVĚ - KAMNÁŘSKÁ KORDIERITOVÁ ŠAMOTOVÁ HURDISKA

Odborné články a aktuality

04. říjen 2016

Dobrý den.
Nově vám můžeme nabídnout kamnářské hurdisky vyrobené z kordieritového šamotu. K dispozici máme hned dva velmi praktické rozměry 1000x250x40 mm a 1150x250x40 mm.

 

Co je kordieritový šamot?

 

Přírodní cordierit je hlinitokřemičitan hořčíku a železa. Je charakteristický svými výbornými tepelnými vlastnostmi. Na ovzduší však dochází k jeho přeměně na muskovit, biotit a chlorit.
Alternativou přírodního cordieritu je kordieritová keramika – syntetický kordierit.

 

Díky speciální receptuře je dosaženo ideálního složení materiálu s konkrétním obsahem MgO a Al2O3, který je typický svým nízkým koeficientem teplotní roztažnosti, tvrdostí a stabilitou. Díky řízenému výpalu blízko 1400 °C dochází přeměnou hořečnatých a kaolinitických surovin ke vzniku stabilního α-cordieritu s teplotou tání 1435 °C.

 

Díky svému nízkému koeficientu teplotní roztažnosti a tedy i vysokou odolností proti náhlým teplotním změnám nachází kordierit uplatnění při výrobě speciální žáruvzdorné keramiky. 
Vhodným složením kordieritu s dalšími typy žáruvzdorných ostřiv lze dosáhnout kvalitních tepelně stabilních materiálů i pro vyšší teploty než je vlastní teplota tání kordieritové keramiky. 
Topidla vystavěné z tohoto šamotu disponují výrazně delší odolností a životností.

 

Jedná se o materiál s vysokou tvrdostí a velmi nízkou hodnotou koeficientu teplotní roztažnosti. Při zahřívání nedochází k žádným fázovým změnám, které by byly spojeny s délkovými, resp. objemovými změnami → materiál vhodný zvláště pro výrobky namáhané častými, náhlými změnami teploty. Těmito charakteristickými vlastnostmi kachlová kamna a jiná podobná topidla disponují.

 

Použití:

• Prohřívané lavice a ležení.
• Záklopy sporáků nad troubami. 
• Záklopy topidel s požadavkem na velkou únosnost.
• Překlady nad krbové a kamnové vložky.

Kompletní nabídka zde:

http://www.krby-turbo.cz/cz/k429.hurdisky/ 

 

 

Děkuji za Vaši pozornost.
Tóth Petr
(manager)
obchod@krbyturbo.cz 
gsm: 731 411 377