Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

REAKCE NA FÁMY A POMLUVY K VERMIKULITOVÝM DESKÁM GRENAIOSOL, GRENALIGHT A GRENAMAT AS

Odborné články a aktuality

05. leden 2016

Vážení zákazníci.

BOHUŽEL jsme z několika stran nezávisle zaznamenali rozšiřování nepřesných informací (fám a pomluv) soustředících se na vermikulitové desky společnosti GRENA a.s.. Tyto pomluvy rozšiřují obchodní zástupci některých konkurenčních firem, kteří tak s největší pravděpodobností reagují na stále větší oblibu a používání tohoto druhu izolačních materiálů. Záměrně nepravdivé infomrace se soustředí na vztah vermikulitových desek k vlhkosti a vodě všeobecně.

 

Pokud jste byli někým takto mylně informováni, prosím sdělte nám tuto skutečnost. Vše budeme řešit v rámci naší legislativy.

 

Abychom události a skutečnosti uvedli na pravou míru, kontaktovali jsme product managera společnosti Grena a.s. Petra Řezníčka, který se k celé situaci jasně a z odborného hlediska vyjádřil.

Za naši společnost Krby TURBO s.r.o. mohu konstatovat, že za 8 let prodeje vermikulitových desek neevidujeme jedinou reklamaci tohoto typu.

 

Pokud máte zájem o více informací, než je zde uvedeno prosím kontaktujte nás.

 

Tóth Petr
(product manager)
Krby TURBO s.r.o.
+420 731 411 377
obchod@krbytrubo.cz

 

 

Oficiální vyjádření společnosti GRENA a.s.

 

Vážení přátelé, zákazníci a kolegové,

Na trhu s izolačními materiály se objevila „zaručená“ zpráva, že vermikulitové izolační desky vlivem vlhka a působením vody bobtnají a praskají.

Rádi bychom záležitost uvedli na pravou míru a prezentovali vám vlastnosti materiálu skutečné, bez zamlčování jakýchkoli negativních vlastností.

Informace o tom, že vermikulitové izolační desky bobtnají, nemůže být pravdivá, a to z podstaty složení materiálů těchto izolačních desek. Vermikulit je přírodní hornina, těžící se v povrchových dolech a patřící do skupiny fylosilikátů. Je to vlastně určitý druh křemičitanu, podobně jako písek. Rozdíl je v jeho struktuře, která obsahuje krystalickou vodu. Ta po prudkém zahřátí uniká z křemičitanu a vytvoří tzv. červík (latinsky Vermiculus). Tomuto procesu se říká exfoliace či expandace. Pro výrobu desek se používá exfoliovaný vermikulit s přídavkem dalšího typu křemičitanu, který je pouze v jiném skupenství. Materiál je tedy složen jen s křemičitanů (písků). Z toho plyne, že neobsahuje žádné organické či jiné materiály, které by mohly ve vodě či vlhku bobtnat a praskat. Více se můžete dozvědět o vermikulitu zde: http://www.grena.cz/vlastnosti-4.html

Desky nejsou určeny do venkovního prostředí, stejně tak jako cihly tvárnice a podobný stavební materiál, který je nasákavý bez dodatečného ošetření proti vodě a mrazu. Desky z vermikulitu, pokud jsou ve vlhkém prostředí či mokru, vykazují nepatrně nižší pevnosti, ale nebobtnají ani se nedrolí. To zaručuje chemická mřížka pojiva, která vzniká při vysušení materiálu na vysoké teploty. Pokud desky po zvlhnutí zpět vysušíme, jejich kvalita se vrátí na původní hodnoty, včetně pevnosti. Pokud jsou desky ošetřeny, případně je na desky nanesena vhodná omítka, je možné je použít i ve venkovním prostředí. Desky jsou pravidelně testovány máčení ve vodní lázni a musí splnit několika hodinovou výdrž bez známek porušení.

Za 10 let prodeje vermikulitových desek neevidujeme jedinou reklamaci tohoto typu. Pokud dochází k nežádoucím vlivům, vždy díky špatnému technologickému postupu. Což se při posouzení dané stavby na místě vždy dokázalo jednoduše identifikovat. Například použití nesprávného lepidla, kdy došlo vlivem jiné roztažnosti a smrštivosti k nežádoucím vlivům.

 

Poznámka k tepelné vodivosti vermikulit vs. kalcium silikát:

Vermikulitové desky byly dále nařčeny z nižších izolačních schopností oproti kalcium-silikátovým deskám. Opět se jedná o nepřesně podané či záměrně zmanipulované (lživé) informace. Dovolte, abychom i tuto záležitost uvedli na pravou míru s odkazem na jedinou odbornou certifikovanou akreditovanou zkušebnu v Evropě v Německu, která tyto zkoušky provádí. Všechny ostatní tvrzení jsou nepodložené nezakládající na faktech.

 

K porovnání tepelné vodivosti při 200°C bylo u kalcium-silikátů naměřeno cca 0,1 W/mK a u vermikulitových desek 0,15 W/mK. Lajk neznalý těchto hodnot a jejich významu zpozoruje rozdíl mezi čísly a může nabýt klamných dojmů, že vermikulitové desky jsou výrazně horší v izolačních schopnostech. Rozdíl těchto hodnot je ve skutečnosti a praxi tak malý, že je v toleranci měření celkem zanedbatelný. Záleží na konkrétní zkušebně a měřícím zařízení. Jinak řečeno rozdíly měření zcela totožné izolační desky se mohou lišit i více než v tomto uvedeném srovnání (0,1 W/mK – 0,15 W/mK).

 

Zde vám představujeme výsledky uznávaných zkoušek dle jediné akreditované německé zkušebny v Evropě, která měřila tepelnou vodivost stejným způsobem u kalcium silikátů i vermikulitu. Jedná se o porovnání izolační schopnosti desky (vermikulit, nebo kalcium silikát) s přesně definovaným typem minerální vlny. Desky se umístí místo této vlny ke zdroji tepla a měří se prostup tepla a porovnává s minerální vlnou. Výsledek zkoušky je pak vyjádřen velice jednoduše. Kolik cm izolační desky musíte použít, aby jste dosáhli stejné izolační schopnosti, jako disponuje definovaná minerální vlna.

 

Zde jsou slovně vyjádřeny výsledky, které byly naměřeny:
Pokud musíte použít 8,4 cm silnou kalcium-silikátovou desku, tak pro stejnou izolační schopnost vám postačí 7,1 cm tloušťky GRENAISOLU.

Dalším výsledkem je, že pro náhradu izolační schopnosti 10 cm zdiva s 10 cm minerální vlny musíte použít 10,4 cm silnou desku kalcium-silikátu, nebo 9 cm GRENAISOLU.

 

Z těchto měření vyplývají vermikulitové desky zase o něco lépe, než kalcium-silikáty. Tyto hodnoty si může dohledat a porovnat každý. Výrobci kvalitních kalcium silikátů tuto zkoušku mají. Např. v Německu je tato zkouška pod touto normou žádaná a velmi uznávaná.

 

Zde znázorněno vyjádření v grafu:

 

 

Ani nejmenované televize nejsou zárukou pravdivých informací. O tom se každý z nás již několikrát přesvědčil. Děkujeme, že si na věci vytváříte svůj vlastní názor, opřený o informace od odborníků a nenecháte se ovlivňovat „zaručenými“ zprávami. Pravděpodobně se jedná o reakci některých obchodníků na stoupající oblibu zdravějšího způsobu izolování krbů a kamen vermikulitovými deskami.

 

V případě dalších dotazů, jsou vám pracovníci a technici společnosti Grena a.s. k dispozici:

e-mail: grena@grena.cz

 

Za Grena a.s.

Ing. Petr Řezníček
(product manager)

grena@grena.cz