Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

NOVÝ PRODUKT - Kamnářská hlína MM

Odborné články a aktuality

15. srpen 2013

Kamnářská hlína MM je dlouhá léta a mnoha kamnáři osvědčená surovina (sypká směs) pro výrobu základní kamnářské malty s keramickou vazbou.
Pro teploty nižší než 550°C použijte jako ostřivo křemičitý písek. Pokud malta bude v přímém kontaktu s ohněm, nebo teploty přesáhnou 550°C, ostřete zásadně již přepáleným keramickým střepem vhodné frakce. Kamnářskou hlínu MM v žádném případě nepoužívejte neostřenou. Požadovaný poměr pro ostření se liší v závislosti na velikosti frakce, zrnitostní křivce a typu ostřiva (lomený-plavený). Takto upravenou směs nepoužívejte v exteriéru. Malta je zpětně rozebiratelná. Při tuhnutí nedochází k chemické změně směsi. Ta nastává po překročení cca 800°C, kdy se aktivují procesy keramické vazby.
Pro sofistikovanější aplikace a zásadní spoje v topidle používejte malty s hydraulickou vazbou (Hafťák - Kammal 30).

 

  Vlastnost                                                      Hodnota vyjádřená %
  Jemnost jílu pod sítem 1,00 mm (za sucha)       min. 93                            
  Vlhkost    max 8
  Ztráta žíháním    9 - 12 
  Al2O3    27 - 30
  Fe2O3    max. 2,7
  TiO2    max. 2,6