Krby Turbo

ČeskyEnglish

Váš dodavatel stavebních materiálů pro krby a kachlová kamna

Jste na: Profesionální kamnářský velkoobchod. / OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ / GRENAISOL

GRENAISOL

Grenaisol - Stavba krbu

Stavba krbu jako takového není jednoduchou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stále větší část veřejnosti neví, nezná, nebo nevěnuje pozornost správným stavebním a izolačním materiálům pro stavbu krbů a kachlových kamen. Toto neplatí jen pro veřejnost, ale bohužel i pro značnou část stavebních a realizačních firem, které využívají často nevhodné stavební a izolační materiály.

  Poté často dochází při vysokých teplotách, které v krbu jsou, k uvolňování částic, zápachům a sprašování. Tyto uvolňované látky jsou velmi často karcinogenní (rakovinotvorné).

  Krb s uzavíratelnou krbovou vložkou  má uvnitř obestavby okolo 300°C. Proto se velmi nedoporučují různé vaty a desky, které chrání hliníková fólie. Tyto desky a vaty jsou lepeny lepidlem, které vydrží maximálně 100°C, poté se lepidlo odpařuje, zapáchá a uvolňuje zdraví škodlivé látky. 
  Taktéž nedoporučujeme pórobetonové tvarovky. Nejsou vyráběny na dlouhodobé tepelné zahřátí. Při použití pórobetonu nesmí být teplota uvnitř krbu a kolem krbové vložky 52°C, což je naprosto nemožné.

  Pro stavbu krbu a jeho správnou bezpečnost se doporučuje nepoužívat sádrokarton a to ani sádrokarton protipožární. V tomto případě slovo protipožární znamená, že dokáže odolávat delší čas ohni, než dojde k prostupu ohně přes desku. Sádrokarton není určený k tomu, aby byl dlouhodobě vystavován teplotám kolem 300°C. Sádrokartonový papír se začne odlupovat a hrozí rozpadnutí konstrukce. Taktéž hliníková konstrukce, na kterou se sádrokarton montuje, má jinou tepelnou roztažnost než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází uvnitř krbu k velkému pnutí.

  Jsme přesvědčeni, že stavba krbů a kachlových kamen náleží pouze profesionálům. Proto doporučujeme pro stavbu krbů nebo kachlových kamen využít profesionálních krbařů, či kamnářů, nebo firem k těmto účelům specializovaným.

 

GRENAISOL  

Grenaisol je výrobce vermikulitových stavebně izolačních desek a vermikulitových desek do topeniště.
    Stavebně izolační desky Grenaisol jsou vyráběny z expandovaného vermiculitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti teplotním šokům a vysokým teplotám a to do 1250°C. Grenaisol desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná asbestová, minerální  nebo skleněná vlákna. Stavebně izolační desky Grenaisol mají dostatečnou pevnost, mechanickou stabilitu, vysokou odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.

   Vlastnosti stavebně izolačních desek zajišťují zdravotně nezávadnou stavbu krbu (nehořlavý, ekologický, přírodní materiál) ,  zabezpečí i dostatečnou izolaci krbu nebo kachlových kamen v jednom stavebním úkonu. Tímto způsobem zbytečně neztrácíte tepelnou energii vytvořenou zdrojem tepla na vytápění Vašeho domu či jiných konstrukcí a veškeré teplo je využito pouze k vytápění místností. Oproti samostatné izolaci se využití desek Grenaisol značně rozšiřuje, neboť je můžete přímo obkládat, barvit nebo natáhnout tenkostěnnou omítkou. Takto ušetříte spoustu času i financí. Při stavbě potřebujete relativně malou tloušťku materiálu oproti jiným běžným izolačním materiálům, čímž také ušetříte drahocenné místo v interiéru. Velmi jednoduchá je manipulace s deskami. Stavebně izolační desky Grenaisol jsou velmi stálé, tudíž nedochází k žádným změnám jak při vysokých, tak nízkých teplotách. Likvidace je jako u běžného stavebního odpadu.
    Opracování těchto desek lze snadno a jednoduše běžnými nástroji na dřevo (ruční pilka, aku vrtačka, sponkovačka, brusná mřížka na sádrokarton apod.).
Při práci dochází k minimální prašnosti.
    Grenaisol má oproti Grenamatu AS, který je určen přímo do topeniště aplikační drážky.

Ke stavbě krbů z desek Grenaisol dodáváme kompletní stavbební a izolační materiál z produktové řady značky SILATERM - kamnářskou maltu, kamnářskou omítku, kamnářksou perlinku, kamnářské lepidlo apod. 

 

 

Představujeme Vám revizní otvor pro krby, .

   Norma CSN 734230 díl 7.2.5. udává:   

   Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a pro čištění jeho vnitřního prostoru.   

   Touto normou doporučený rozměr 46/23cm dovoluje vizuální kontrolu stavu uvnitř obestavby krbu, popřípadě složité a pracné čištění některých dostupných míst uvnitř krbu.     

   Proto doporučujeme do každého krbu instalovat revizní otvor pro krby Grenacontrol s rozměrem 50x40cm. Díky této velikosti můžete kdykoli jednoduše zkontrolovat stav uvnitř krbu. S přehledem se dostanete i na jinak velmi těžko dostupná místa a můžete provézt jak dokonalou revizi, tak čištění obestavby krbu. Jeho velikost dovoluje provádět opravy uvnitř krbu. Do otvoru 50x40cm se dostane průměrný člověk celou přední částí těla. Toto je dokonalé řešení zejména při obestavbě teplovodních krbových vložek, kdy je uvnitř stavby krbu instalováno příslušenství od topenářů. Zde je dostatečný přístup přímo nutností. Velmi často se stává, že malá závada nutí k částečné demontáži krbu. Vždy se jedná o nákladné, pracné a drahé řešení nepříjemné situace.

    Samotná instalace revizního otvoru pro krby Grenacontrol  je velmi jednoduchá (viz obrázky). Výplň Grenacontrolu je odizolována biologicky a fyziologicky nezávadným materiálem z vermikulitu. Jedná se o izolační desku GRENAISOL (více ZDE ), ze které můžete postavit a odizolovat krb v jednom stavebním úkonu.

   Další výhodou je systém otevírání dvířek. Skrývá se uvnitř Grenacontrolu. Decentním přitlačením levé strany dvířek dojde k cvaknutí a dvířka se otevřou. Povrchová úprava pohledové strany dvířek se nanese stejná, jako u samotného krbu. Po zabudování tedy vidíte pouze 3mm slabou mezeru. Krb je tímto po designové stránce minimálně rušen.

   Kostra zámku který zajišťuje otevírání dvířek je vyrobena z oceli. Uvnitř je speciální silikonové kolečko, které má tepelnou odolnost 270°C. Proto můžete Grenacontrol instalovat v takto extrémních podmínkách.

   Otvírejte pouze pokud je krbová vložka vyhaslá a vychladlá na pokojovou teplotu!

 

    Pohledová strana izolační desky v Grenacontrolu má na povrchu vyražené aplikační drážky. Tyto drážky zlepšují přídržnost kamnářských materiálů.  

  

   Povrchová úprava:   

 1. Na otvor přisponkujeme "Kamnářskou perlinku  SILATERM".
 2. Do ní vtlačíte nosnou vrstvu pro perlinku "Kamnářskou maltu HAFŤÁK". 
 3. V předposlední fázi se nanáší ušlechtilá omítka s názvem "Kamnářská omítka modelovací jemná SILATERM".
 4. nátěr

 

                                 

 

 Proč zabudovat revizní otvor pro krby Grenacontrol:

 • maximální možná kontrola obestavby krbu
 • snadný přístup revizního technika
 • snadná instalace         
 • profesionální zpracování
 • pohodlné čištění celého prostoru krbu
 • čistý provoz cirkulace vzduchu v obestavbě krbu
 • velikost otvoru dovoluje opravy uvnitř obestavby (šetří finance a řeší problémy)
 • pohodlné otevírání
 • minimální zásah do designu krbu

 

          INSTALACE:

 

      Grenacontrol instalujte vždy do stěny silné min. 8cm. Pokud izolační deska, která tvoří stěnu
      krbu má sílu 3cm, zesilte ji nařezanými pruhy izolační desky Grenaisol sílou 5cm. Pro slepení 
      použijte lepidlo Klebepaste. 

      

      Vše sešroubujte samořeznými vruty. Nemusíte čekat na zatuhnutí lepidla a ihned pokračujete
      v instalaci Grenacontrolu. Šetříte tím Váš čas. Na vnější stěny grenacontrolu naneste
      v přiměřené míře lepidlo Klebepaste.

     

      Pro pohodlné zasunutí Grenakontrolu na své místo můžete dobrousit otvor buď pilkou, nebo
      brusnou mřížkou na sádrokarton. Po instalaci otvoru ho zevnitř přišroubujte.Velký důraz
      věnujte usazení Grenacontrolu do vodorovné polohy. Překontrolujte podle vodováhy. 
      Při přišroubování lehce dotáhněte všechny šrouby stejnou silou.

     

      Na Grenacontrol  naneste dle návodu stejnou povrchovou úpravu, jako na krb, nebo kachlová
      kamna. Revizní otvor pro krby Grenacontrol těchto rozměrů je na stavbě takřka neznatelný.

  

Revizní otvor pro krby GRENACONTROL

 Alternativní  postup instalace:

    

                                      Do izolační desky se vyříne otvor pro Grenacontrol.

                         

                                Desku s otvorem položíme na rovnou plochu. Grenacontrol do něj
                                vložíme. Tím se zajistí jeho správná poloha. Grenakontrol bude souběžně
                                s deskou. Nemůže se stát, že otvor bude  „utopený“ v desce, nebo naopak
                                bude vyčnívat z krbu, nebo kachlových kamen.

                         

            Pomocí úhelníku překontrolujeme správnou pozici Grenacontrolu. Pokud jsme udělali otvor
            pro Grenacontrol jen o málo větší, je potřeba srovnat ho do absolutní roviny. Jen malá
            odchylka v rovině může zavinit špatné otevírání Grenaocntolu.
     

            Kolem Grenacontrolu a na jeho boční stěnu naneseme v housenkovitém tvaru lepidlo
            renapaste.

     

           Na lepidlo přtlačíme pruhy izolační desky tak, abychom přesně kopírovali obvod
           grenacontrolu. Tyto nalepené pruhy následně přišroubujeme.

     

           Grenacontrol přišroubujeme i zevnitř. Pozor při dotahování šroubů. Při nadměrném
           dotáhnutí šroubu zdeformujte rám dvířek a ty se pak špatně otevírají.

        

                            

             Čerstvě natažený krb nosnou vrstvou pro perlinku Hafťák. Revizní otvor vidíte otevřený.

                          

                              Detailní pohled do teplovodního krbu. Vidíte čerpadlo a ventily,
                              k nímž musí být vždy dostatečný a pohodlný přístup. Revizním otvorem se
                              zákazník dostane i k čistícím dvířkům u komína  (jedná se o čerstvě
                              „nataženou“ stavbu).

            Zavřený Grenacontrol (čerstvě "natažená" stavba).

 

            Rozměry Grenacontrolu: 44,4 x 22 cm .....2 523,- s DPH
                                               40 x 30 cm .....2 506,- s DPH 
                                               50 x 40 cm .....2 679,- s DPH

   

Grenaisol Nabízí produkty v těchto kategoriích:

 

Mapa stránekKontakty / www.zaruvzdorne-sklo.com 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek

Partneři: Grenaisol | Kamnářský kurz | Krby Turbo s.r.o. | Silca | Žáruvzdorné sklo